Privacyverklaring

Privacy Policy

Samen uw privacy beschermen

Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het beschermen van uw persoonsgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. U kunt ons helpen door op kopieën van documenten die gegevens die wij niet nodig hebben voor de behandeling van de aanvraag onleesbaar te maken. Maak in elk geval uw burger servicenummer (BSN) onleesbaar. Zo verminderen we samen het risico op bijvoorbeeld identiteitsfraude.
Tip: Maak veilige kopieën van uw documenten: U kunt hiervoor gebruik maken van een gratis app van de Rijksoverheid. Deze vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

Na beoordeling van uw gegevens en afronding van de selectieprocedure worden de door u aangeleverde gegevens indien u niet geselecteerd bent/niet in aanmerking komt/er geen huurovereenkomst ondertekend wordt –met uitzondering van uw naam en contactgegevens- vernietigd. Wij bewaren uw naam en contactgegevens zodat we u eventueel in de toekomst kunne benaderen als een woning vrijkomt. Indien u wel geselecteerd bent en een huurovereenkomst sluit, dan worden deze gegevens in ons dossier bewaard. Door uw aanmelding via deze website verklaart u zich akkoord met deze werkwijze en geeft u toestemming voor het bewaren van uw gegevens zoals hierboven toegelicht.